50,00 EUR

An account already exists with this email address. Is this you? Sign in

Sign in
Lx9hja7es3yvvqidpsh4 webinar001

WEBINAR - Put od financijskog kraha do financijske slobode

💜 Što je neuspjeh? Da li postoji?

💜 Kako definiramo neuspjeh?

💜 Da li zaista želimo financijsku slobodu ili mislimo da želimo?

💜 Kako preuzeti odgovornost za vlastiti život?

💜Kako se nositi sa financijskim krahom?