50,00 EUR

An account already exists with this email address. Is this you? Sign in

Sign in
X8tfq6rrroehnrwmexsh webinar013

WEBINAR - 3 navike kojima usklađujemo emotivni i bankovni račun

💜 Emocija je energija u pokretu. Novac je Energija. Samim time , svjesni smo poveznice. 
💜 Koje su to navike kojima usklađujemo emotivni i bankovni račun? I kako ih stječemo?
💜 Jeste li uopće znali da postoji emotivni račun?
💜 Bankovni možemo vidjeti svaki dan? A kako “ čitamo” emotivni?